MAK – Oldtimer

Magyar Autóklub
Oldtimer szekció

OT XX-XXX formátumú muzeális jármű rendszámokat adnak ki 2022.02.01 és 2022.07.01 között

Új OT rendszám

A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságának Közlekedési Igazgatási Osztályától kapott tájékoztatás alapján hívjuk fel a figyelmüket, hogy 2022.02.01 és 2022.07.01 közötti átmeneti időben a korábbitól eltérő OT rendszám kerül kiadásra: A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2022. február 1-jén hatályba lépő módosítása szerint 2022. február 1-jétől az új rendszámtáblák szabályozásának hatályba lépéséig az OT betűjelű rendszámtábla két betűjelet, két számjegyet és kötőjelet követően három (összesen 5) számjegyet fog tartalmazni. 2022. július 1-jétől a 13/A. melléklet szerint kerül majd kiadásra, tehát alapszíne fehér, karakterei és a keret színe fekete, az OT betűjeleket követő címer után két betűjelet, kötőjelet és három számjegyet tartalmaz. A módosítás azért volt szükséges, mert a jelenlegi OT rendszámtáblák havi fogyási adatait figyelembe véve már nem volt garantálható, hogy 2022. július 1-jéig lesz elegendő kombináció.

Milyen változások várhatóak 2022. január 1-től a muzeális minősítésben?

A Magyar Közlönyben 2021.09.08-án megjelent kormányrendelet szerint a következő évtől átalakul, megújul és naprakésszé válik a muzeális minősítés rendszere, melyet több szervezettel együtt a Magyar Autóklub is támogatott. Jelentős változás a minősítés rendszerében a megalkotása (2003) óta nem történt, a mostani megújítás a megváltozott hazai és nemzetközi környezetet és a felújítási és restaurálási trendeket hivatott lekövetni. A több jogszabály kibővítését és változtatását tartalmazó 524/2021. számú kormányrendelet néhány nagyobb és több kisebb változást hoz a veterán korú járművek elismerési rendszerébe, ezeket kívánjuk most sorba venni kibontva a rendelet jogi nyelvezetéből:

 • – Megszűnik a muzeális bizottság fogalma, ehelyett a muzeális minősítő szervezetet jelöl ki, amely szervezetet a minősítések elvégzésében teljes körű felelősséggel és joggal ruházza fel. Muzeális minősítő Szervezetként a Kormány a Magyar Autóklubot jelöli ki. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Autóklub nem természetes személyként viseli a felelősséget a minősítések megszervezéséért, a jogi szabályok, szabályzat betartásáért és betartatásáért. Ehhez a rendelet a jogokat is megadja.
 • – A rendelet lehetővé teszi azt a régóta várt lehetőséget, mely rengeteg idő és anyagi megtakarítást jelent az ügyfeleknek. A Magyar Autóklub jogosult lesz a muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálatára. Ez a passzus biztosítja, hogy a minősítéssel egy időben és egy helyen történjen a műszaki vizsga, a Klub vizsgáló állomásán. Papírok oldalán ez azt jelenti, hogy időben és helyben együtt készülhet le a muzeális igazolás és a Műszaki Adatlap.
 • – Az egyedi minősítési döntéseket muzeális járműszakértő vagy szakértők hozzák meg. A szakértők számára képzési, vizsgáztatási és névjegyzékbe vételi kötelezettséget írtak elő. További olyan feltételeknek is teljesülnie kell a szakértők munkája során, mint az összeférhetetlenség és minősítés eredményétől független díjazás.
 • – A minősítésre állított jármű „eredeti állapotát” kibővítették és a jármű egyedgyártási időszakára jellemző állapotaként határozták meg, amely lehetővé tesz a gyártási időszakon belüli műszaki kialakítások elfogadását is.
 • – Amennyiben a gyártási év mellett a gyártási hónap is igazolható, úgy a jármű az életének 361. hónapjában is minősítésre állítható, mely rugalmasabbá teszi a korábbi „naptári év” szerinti életkor értelmezést.
 • – A tulajdonos változás esetén az új szabályok szerint nem szükséges muzeális minősítés elvégzése, csak tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség került előírásra.
 • – A muzeális előminősítést a muzeális minősítő szervezet általi ellenjegyzésen alapuló nyilatkozat váltja fel, melynek eredményeképpen az átmeneti időre történő kivonás kérelmezhető a Kormányhivatalokban.
 • – A minősítő szabályzat kidolgozását a KTI Közlekedés Tudományi Intézet feladatai közé sorolja a rendelet, melyet a Magyar Autóklub, a MAVAMSZ és a Közlekedési Múzeum jogosult véleményezni. A szabályzat részletezi és pontosítja a rendeletben előírt feladatokat, felelősségeket. A szabályzatot a közlekedésért felelős miniszter hagyja majd jóvá, biztosítva ezzel a szabályzat alkotás és a minősítés végrehajtás függetlenségét és ellenőrizhetőségét.
 • – A Magyar Autóklub, mint muzeális minősítő szervezet munkáját szakmailag támogatja a MAVAMSZ és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közreműködőként.
 • – Újdonságként bekerült a típusleírás fogalma, mely a minősítésre állított járműegyed típus eredeti állapotára vonatkozó teljes műszaki leírást jelenti. A tervek szerint a típusleírások felépítkező rendszerben kerülnek kidolgozásra és a minősítő szervezet honlapjára feltöltésre, de továbbra is adott a lehetőség ennek hiányában a korábbi gyakorlat szerinti műszaki dokumentáció bemutatására.
 • – Egzakt definíciót kaptak a kizárási okok, miszerint a muzeális minősítő vizsgálat keretében nem minősíthető muzeális jellegűnek a jármű, amennyiben lényegesen módosításra került. Tehát a jármű fő egységei – beleértve a hajtómotort, alvázat (motorkerékpár vázat, önhordókarosszériát), nyomatékváltót, kormányberendezést, első felfüggesztést, hátsó felfüggesztést, karosszériát – úgy kerültek megváltoztatásra, hogy a javítás során nem követték a járműegyed eredeti állapotával megegyező méreteket és anyagtípusokat. A mérlegelés részletes technikai és adminisztratív szabályait a minősítő szabályzat fogja leírni.
 • – A muzeális minősítő szervezetet (MAK) a közlekedési hatóság a KTI közreműködésével ellenőrzi majd.
 • – A minősített jármű – korából és gyártási időszakára jellemző technikai megoldásokból fakadóan – mentesülhet egyes műszaki feltételek teljesítése alól, melyek rögzítésre kerülnek a minősítés és a műszaki vizsga során.

A szabályzat alkotás során a rendelet rész szabályozásai, pontosításai, adminisztratív és technikai részletei kerülnek kidolgozásra és kiadásra, egyértelművé téve az ügyfelek és a minősítés szereplőinek jogait és kötelességeit. A szabályzat közzététele a Magyar Autóklub honlapján történik meg.


A Magyar Autóklub Oldtimer Szekciója

Magyar Autóklub már 1900 óta szolgálja a hazai automobilizmust és mindig kiemelten kezelte a műszaki értékek megőrzését. Az Oldtimer Szekció feladata a muzeális járművekhez és azok tulajdonosaihoz kapcsolódó tevékenységek integrált és koordinált összefogása. Elsődleges feladata az oldtimeres társadalom érdekeinek képviselete és érdekeinek érvényesítése úgy a jogszabály alkotók, mint a jogalkalmazó hivatalok és hatóságok felé.

Autóklubunkat múltja is kötelezi, hogy a klasszikus jármű találkozók szervezése és azokon történő aktív részvétel is hangsúlyos része legyen a Szekció munkájának.

Jogszabályi alapon az Autóklub látja el a muzeális járművek minősítése során a technikai, technológiai és adminisztratív feltételek biztosítását. Évente mintegy 1000 járművet vizsgálnak meg Klubunk 16 állomásán, ezért az Oldtimer Szekció egyik kiemelt tevékenysége a muzeális minősítés működésének támogatása és fejlesztése. A Magyar Autóklub a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Történelmi Bizottságában (CHI) Magyarországot képviseli.

Bővebb leírást és információkat az Oldtimer Szekció a hivatalos oldalán talál.

Hogyan lehet OT rendszámos a járművem?

Klasszikus, historikus, veterán, oldtimer – többféleképpen nevezzük, de ugyanazt jelenti: rajongásunk tárgya. Klasszikus technika, historikus fejlődés, veterán gurulás, oldtimer szépség… minden egyben a GÉP. A gépnek pedig a közúton a helye, hogy ne csak egy száraz garázsban álljon. Ahhoz, hogy közforgalomban OT rendszámmal tudjuk használni 30 évnél idősebb megőrzött állapotú vagy restaurált járművünket három állomást kell végigjárnunk:

Első lépés a muzeális minősítés megszerzése. A 30 évnél idősebb járművek két fontos feltétel teljesítése esetén kapják meg a megfelelt minősítést: a jármű eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg vagy annak megfelelően állították helyre valamint olyan esztétikai állapotban van, hogy alkalmas típusának bemutatására. A minősítésre a naptár által jelzett időpontokban van lehetőség. Érdemes már legalább két héttel korábban előjegyeztetni a járművet a Magyar Autóklub 16 muzeális minősítő helyének egyikén. A minősítés költsége minden minősítő ponton megegyezik.

Második lépés a forgalomba helyezés előtti műszaki átvizsgálás. Az eljárás hatósági sorokon történik, melynek eredménye a Műszaki Adatlap. A muzeálisan minősített járműnek a gyártási korának megfelelő műszaki megoldásokat kell felmutatnia, így mentességet kaphat a mai műszaki követelmények alól.

Harmadik, záró lépés a Kormányablak/Okmányiroda ügyintézése. A muzeális minősítés igazolásával és a Műszaki Adatlappal a rendelet szerint bármely Kormányablakban, mint Hivatalban váltható ki az OT rendszám és a hozzátartozó forgalmi engedély. Itt is érdemes előjegyzett időpontban érkezni.

A muzeális minősítés és műszaki vizsga 5 évig érvényes az OT rendszám esetén. Az ismétlődő vizsgálatok a fenti sorrendben történnek, azzal a kivétellel, hogy a Kormányablak/Okmányiroda ügyintézés csak adatváltozás esetén szükséges.

OT rendszámhoz kapcsolódó kedvezmények:

 • adómentesség: nincs regisztrációs és teljesítmény adó kötelezettség
 • kedvezményes kötelező biztosítás
 • 5 éves műszaki érvényesség
Muzeális naptár 2022.
Autóklub telephelyekkezdésjan.feb.márc.ápr.máj.jún.júl.aug.szept.okt.nov.dec.
 1112 Budapest,Budaörsi út 138.08:00/14:0014., 28.16., 28.11, 25.9, 23.7., 20.4., 18.1., 15., 29.12., 26.10., 24.7.5.
 1043 Budapest,Berda J. u. 15.08:0010., 17., 24.10., 24.14., 28.12., 26.9., 23.14., 28.11., 25.15., 29.13., 27.10., 24.1., 15.
 2049 Diósd,Vadrózsa u. 19. (Ipari park)08:009., 16., 23.9., 23.6., 13, 20.4, 18., 25.1., 15., 22.6., 13., 20.3., 10., 17.7., 21.5., 19.9., 23.7., 14.
 3300 Eger,eger@autoklub.hu08:0022.22.12., 26.17., 31.14., 28.26.30.27.25.29.13.
 2500 Esztergom,Schweidel u. 5.08:0015.8.12.10.14.12.16.13.11.15.
 9027 Győr,Tompa u. 2.08:009.6.4.8.6.10.7.5.
 7400 Kaposvár,Dombóvári u. 6.08:0014.21.11.9.13.11.15.12.10.14.
 6000 Kecskemét,Izzó u.1.08:001.5.3.7.5.6.4.8.
 3531 Miskolc,Győri kapu 32.08:0024.24.28.26.30.28.25.29.27.24.8.
 4400 Nyíregyháza,Debreceni út 155.08:003.6., 20.4., 18.1., 15.6.3.7., 21.5.
 7630 Pécs,Hengermalom u. 3.08:0030.27.25.29.27.31.28.26.
 3100 Salgótarján,Bajcsy Zs. u. 4.08:0022.22.19.24.21.19.23.20.18.22.
 9400 Sopron,Lackner K. u. 60.08:003.5.7.8.3.
 6724 Szeged,Kossuth sgt. 114.08:007., 21.11.2., 16.13., 27.18.5., 19.3.7.
 8200 Veszprém,Aradi Vértanúk u. 1.08:0015.8., 22.12., 26.10., 24.14., 28.5.30.13., 27.11., 25.15.
 8900 Zalaegerszeg,Alsóerdei u. 3/a.08:001623.21.18.15.14.12.9.

Díjak

Muzeális jellegű járművek minősítésének díjtételei 2020.02.17-től
Minősítés fajtájanettóbruttó
Muzeális jellegű jármű előminősítése: VÁM-eljárást megelőzően / forgalomból átmeneti időre történő kivonása alkalmával11 155 Ft14 167 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Személygépkocsi30 665 Ft38 944 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Személygépkocsi pótkocsija26 870 Ft34 125 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: tehergépkocsi és vontató / speciális gépkocsi34 517 Ft43 837 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: tehergépkocsi és vontató / speciális gépkocsi pótkocsija29 917 Ft37 995 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Különleges jármű / harci jármű59 645 Ft75 749 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: motorkerékpár / motorkerékpár oldalkocsija15 772 Ft20 031 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Segédmotorkerékpár / motorkerékpár pótkocsija9 907 Ft12 582 Ft
Jármű muzeális jellegének megállapítása: Oldalkocsis motorkerékpár23 219 Ft29 487 Ft
Muzeális jellegű jármű okmányának pótlása (1 db)2 990 Ft3 797 Ft
Muzeális jellegű jármű azonosítási (regisztrációs) táblája3 352 Ft4 257 Ft

Áraink forintban értendőek!

Előzetes veterán átvizsgálás

A Magyar Autóklub muzeális minősítő pontjain többször jelezték az ügyfelek, hogy a muzeális minősítést megelőzően tanácsot szeretnének kapni szakembertől a jármű MMB-re történő felkészítésére. Ehhez hozott létre a Klub egy kb 40 percet igénylő, kedvező árú szolgáltatást előzetes veterán átvizsgálás néven.

A szolgáltatás 3 egységből áll:

Dokumentációk – Általános tájékoztatót adnak a muzeális minősítés folyamatáról: milyen adatokra van szükség az előjegyzésre, milyen műszaki dokumentációt kell hozni és bemutatni, alapkritériumok a megfeleltséghez a jármű iratokhoz és dokumentumokhoz, alapkritériumok a megfeleltséghez jármű műszaki jellemzőiről és a jármű esztétikai állapotáról.

Ellenőrzés – A jármű iratait átnézik, esetlegesen helyszínen lévő műszaki dokumentációt áttekintik.

Esztétikai szemrevételezés – Az átvizsgálásra állított jármű egyedi azonosító számát, fődarab számait megvizsgálják. A jármű műszaki jellemzőinek átnézik. A szolgáltatáshoz tartozik a jármű esztétikai állapotának szemrevételezéssel (+jármű megemelésével vagy aknáról alulról) történő vizsgálata.

A vizsgálat megállapításait és javaslatait jegyzőkönyvbe foglalva kapja meg a megrendelő, amely alapján fel tudja készíteni járművét a sikeres muzeális minősítésre. Az előzetes veterán átvizsgálás nem helyettesíti és nem garantálja a muzeális minősítést.

A szolgáltatás díja: 6 325 Ft+áfa.

Az előzetes veterán átvizsgálást a Magyar Autóklub muzeális minősítésben résztvevő pontjain lehet igénybe venni.

Forrás: https://www.autoklub.hu/oldtimer/

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: