Mindent az Autófóliáról – Bestfolia.hu

  • Mitől lesz hővédő egy autófólia?
  • Az autóüveg fóliázás szabályai
  • Az autóüveg fólia tisztítása,karbantartása.
  • Autóüveg fólia eltávolítása szakemberrel

Mitől lesz hővédő egy autófólia?

Az üveg szerkezeténél fogva a napból érkező sugárzás ún. szoláris tartományát (280 – 2500 nm) átereszti. Ebbe a tartományba tartozik az UV sugárzás egy része, a teljes látható fény és az infravörös sugárzás egy hányada. Energetikai szempontból két tartomány érdekes, a besugárzott energia a látható fény (47%) és az infravörös sugárzás (53%) tartományában oszlik el. A látható fény tartományt valamennyi autófólia képes szűrni, ez egyszerű színezéssel könnyen megoldható, természetesen ezek is képesek energiavédelemre, azonban az infravörös tartományban szűrésük elenyésző (cca. 12%). Fontos említést tenni arról a nem csekély fontosságú tényről is, hogy az infravörös sugárzás mélyebben hatol a bőr rétegébe, mint a látható fény, így jobban ingerli a receptorokat ezáltal lényegesen intenzívebb hőérzetet kelt. Az infravörös sugárzás erőteljes szűrésével minimálisra tudjuk csökkenteni a napból jövő hőérzetet. Ezért van az, hogy hővédő autófóliának azokat a termékeket nevezzük, melyek az infravörös tartományban is képesek szűrésre.

hővédő autófóliák első belépő szintje a színezett és alumínium fémgőzölt szerkezetű fóliák, az iparban elterjedt nevén High Performance sorozatok (innen a SkyFol HP sorozatának elnevezése). Ezekben a fóliákban egy alumínium fémezett réteg (60% fényáteresztéssel) található, melyet mélyszínezett réteggel/rétegekkel laminálnak. Infravörös védelme a fémezés vastagságától függően eltérhet, de legáltalánosabb formájában 40-45% körüli értékre képes, mivel ennél több fémezés már jelentősen növeli a tükrözést, valamint az anyag telepíthetőségét is negatívan befolyásolja.

Következő hővédő kategória az ún. teljesen fémezett fóliák (All Metal). Ezek általában a neutrális megjelenésű, kevéssé tükröző nikkel-króm fóliák. Sajnos a magyar szabályozások már ezt az enyhe (12-15%) tükrözést sem engedélyezik, így ezek itthon nem telepíthetőek. Ezeknél a fóliáknál az infravörös védelem egyenesen arányos a fólia sötétségével, mivel azt kizárólag a fémmennyiség befolyásolja. Jó hővédő tulajdonságú, nagyon tartós termékek, melyek azonban enyhén tükröznek. Infravörös szűrésük 80-50% között mozog fényáteresztéstől függően.

A kerámiás (Ceramic – SkyFol NT) fóliák gyártástechnológiája nagyon hasonlít a teljesen fémezett fóliákéhoz. A különbség az alkalmazott alapanyagokban keresendő, mely ez esetben a Titánium-Nitrát. A kerámiás fóliák széles minőségi szórásban érhetőek el, ráadásul gyakran laminálják őket egybe szén alapú színezéssel, mely sötétségtől függően képes mérsékelt infra szűrésre. Kiemelkedő hővédelemmel rendelkeznek, infravörös szűrésük 80-60% között mozog.

Az utolsó kategória hővédelmi szempotból az infraelnyelő fóliák. A technológiát Japánban dolgozták ki, az alapja egy különleges részecske, amely képes elnyelni az infravörös sugárzást. A SkyFol zászlóshajója az NT Pro sorozat ettől a japán gyártótól (Lintec – Madico) érkezik. Az infraszűrés ezeknél a termékeknél akár 99% is lehet. Fontos azonban itt kiemelni, hogy számos gyártó IR fóliái csak az infratartomány egy bizonyos részét szűrik, mást nem. Legjobb példák erre a 900 nm tartományon szűrő fóliák, mivel a kézi műszerek mérési tartománya pont 900 nm, volt is gyártó, aki előszeretettel adott ki ilyen célműszereket. A SkyFol NT Pro sorozat a teljes infravörös tartománybanképes szűrésre.

Összegzésül elmondható, hogy ne dőljünk be annak, hogy 10.000 forintért majd hővédő fóliát kapunk és azt se vegyük komolyan, ha valaki 40.000 forintért a legjobb fóliát adja, amit csak kapni lehet. A kínai és koreai fóliákat lehetőség szerint kerüljük el, mert nagyon nem konzisztens a gyártásuk és bármit hajlandóak leírni, függetlenül annak valóság tartalmától.

Ha hővédő fóliát szeretne (mást nem érdemes) akkor válassza minimum a SkyFol HP sorozatát, lehetőség szerint sötétebb változatban, hogy a látható fény szűrésével segítsük a 40-45%-os infraszűrést. A SkyFol HP sorozat egy pénztárcakímélő megoldás. Válassza a SkyFol NT sorozatot ha nem akar kompromisszumot kötni vagy világosabb fóliát szeretne, itt az infraszűrés 80-60% között mozog. Ha a pénz nem akadály, akkor mindenképpen a 92%-os infraszűrésű NT Pro sorozatot javaslom, olyan ez mint a jó steak, aki egyszer megízleli, az többet nem akar mást.

Mit érdemes tudni az autófóliázás szabályairól?

Azt, hogy az autóra hova és milyen fólia tehető, hazánkban törvény szabja meg. Ha az autófóliázás a szabályzat valamelyik pontjának nem felel meg, egy ellenőrzés során bevonhatják a forgalmi engedélyt és műszaki vizsgára kötelezhetik. Ezért fontos, hogy az autófóliázáskor kapott műbizonylatot minden esetben őrizze meg, és mindig legyen az autóban.

Az autófóliázásnak a hátsó oldalablakok esetében nincsen semmilyen korlátja, ezekre bármilyen fólia tehető. Az első ablakoknál azonban már ügyelni kell arra, hogy az ablak és a fólia fényáteresztő képessége együtt legalább 70%-os legyen. Ez szintén vonatkozik az első szélvédőre, azonban azon a részen, ahol a napellenzők takarnak, lehet sötétebb is. Ha a jármű rendelkezik két oldalsó tükörrel, akkor nincs korlátozva az autófóliázás mértéke a hátsó szélvédőn sem.

Fontos, hogy az autófóliázás fényáteresztésének mértéke műszerrel legyen ellenőrizve, ugyanis a szabályokat szigorúan betartatják. Akár egy tized százaléknyival sötétebb fólia is büntetést vonhat maga után!

Autófóliázás szabályai -2012-

A fólia felszerelését és megjelölését követően a telepítő fóliázható üvegfelületekről műbizonylatot állít ki, és ezt átadja a gépjármű tulajdonosának. A műbizonylat a közúti ellenőrzések és a vizsgáztatások alkalmával igazolja a fólia szakszerű kivitelezését és „af vagy H” minősítését. Amennyiben a fóliával ellátott gépjármű tulajdonosa nem rendelkezik ilyen műbizonylattal, akkor a gépjármű műszaki vizsgán visszahívható valamint közúti ellenőrzés során bírságolható.

A Gépjárműközlekedési fõosztály tájékoztatója a gépkocsik szélvédõjével és ablakaival kapcsolatos mûszaki követelményekről.


A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990 (IV. 12.) KÖHÉM rendelet (a továbbiakban: MR) – többek között – meghatározza a gépkocsik szélvédőjén, ablakain keresztül a gépkocsi vezetője, valamint a közlekedés többi résztvevője számára biztosítandó átlátás műszaki feltételeit.

E kérdés különös jelentőségét indokolja, hogy a szélvédőn és az ablakokon való átlátást korlátozó eszközök (fólia) használata egyes gépkocsi üzemeltetői körben – kényelmi és egyéb okokra hivatkozással – az utóbbi időben fokozottan terjed, míg az ilyen eszköz alkalmazásának mellőzése a közúti forgalom biztonsága szempontjából – tekintettel a középső féklámpák észlelhetőségének biztosítására – egyre nagyobb jelentőséget kap.

A közúti járművek hatósági műszaki ellenőrzési eljárásában kialakítandó egységes követelmények, valamint erről a gépkocsi üzemeltetők tájékoztatása érdekében a hivatkozott jogszabály egyes előírásainak egységes értelmezéséről – megerősítve a 8001/1984. (Közl. Ért. 9.) KM tájékoztatót – az alábbiakat tesszük közzé.

A gépkocsikon alkalmazható szélvédő és ablaküvegek minőségét, műszaki jellemzőit a jogszabály (MR.) a gépkocsik üvegeire vonatkozó, ENSZ-EGB 43. számú Előírásának figyelembe vételével határozza meg.

Ennek megfelelően az átláthatóság vonatkozásában külön – szigorúbb – követelményeket fogalmaz meg a szélvédőre és a vezetőtéri ablakra (MR. 84. §), illetőleg a személygépkocsin hosszirányba történő átlátást biztosító ablak (hátsó ablak) átláthatóságát utólag csökkentő eszközök alkalmaz- hatóságára. (MR. 97. §).

A jogszabály (MR.) 3.§-ában a közlekedés biztonságát lényegesen befolyásoló elvet rögzít, amikor kimondja,hogy a forgalomban lévő jármű kialakítását, felszereltségét és tulajdonságait csak a közlekedésbiztonság és környezetvédelmi jellemzők rontása nélkül szabad megváltoztatni. Ebből fakadóan a gépkocsi gyártása során – alapvetően a felépítményi funkció szerint – kialakított kivitel elfogadhatóságán túlmenő követelményként a már forgalomba helyezett járművek esetében a szélvédőn, valamint az ablaküvegeken való átlátást befolyásoló eszközök alkalmazását is indokolt korlátozni.

A forgalomba helyezés előtti vizsgálat, valamint az időszakos vizsgálat során minden gépjármű esetében ellenőrzendő a járművezető kilátására előírt feltételek teljesülése – az ENSZ-EGB 43. számú Előírása alapján – a következő követelmények szerint.A szélvédő és az ablakok fényáteresztő képessége:

  • a szélvédő esetében legalább 75%,
  • a vezetőtéri oldalablakok esetén (azon oldalablakok, amelyeken keresztül a gépjármű vezetője részére az oldalra való kilátás, valamint a visszapillantó tükrökkel a jármű mellett lévő mindkét forgalmi sávra történő hátralátás biztosítva van) legalább 70%,
  • egyéb ablakok (utastéri, raktéri oldal és – személyautó kivételével – hátsó ablakok) esetében nem követelmény, a személygépkocsikon való átláthatóságot biztosító hátsó ablak fényáteresztő képessége legalább 70%. értékű kell legyen.

Az ENSZ-EGB 43. számú Előírása szerinti jóváhagyási jellel ellátott szélvédőt, illetőleg ablaküveget – további vizsgálat nélkül – megfelelőnek kell tekinteni. A gépkocsik szélvédőjén, valamint vezető- és utasterének ablakain – az ENSZ-EGB 43. számú Előírása szerint jóváhagyott üvegeken utólagosan (nem gyárilag) csak minősítő jellel (Af jelű) rendelkező fény-, illetőleg hővédő fólia alkalmazható. A gépkocsik külső felülete, így szélvédője és ablakai sem lehetnek fényvisszaverő tulajdonságúak, tükrözőek. A szélvédő felső széle mentén színező réteg, illetőleg fényszűrő fólia alkalmazása akkor megengedett, ha az általa fedett szélvédő felület (a szélvédő felső szélétől való legnagyobb távolságban lévő fedett felület) nem haladja meg a napellenző által takart felületet, és fényelnyelési jellemzői folytán nem változtatja meg forgalmi irányításra szolgáló készülék színeit.

Ellenőrzendő a személygépkocsi belsejébe felszerelt függöny, roló, reluxa vagy más napellenző készülék, továbbá a személygépkocsi külsejére felszerelt napvédő lamellák működése, fekvése. Ezen eszközök alkalmazása a gépkocsin akkor engedhető meg, ha ezeket az elindulás előtt nyitható állapotba lehet helyezni, illetőleg ha a személygépkocsin való átláthatóságot nem akadályozza meg, hanem csak csekély mértékben korlátozza (pl. vízszintesen elhelyezkedő napvédő lamellák esetében).

Gépjárműközlekedési főosztály

Az autóüveg fólia tisztítása,karbantartása

A karcolásálló réteg lehetővé teszi a teljes száradás után történő karcolásmentes ablaktisztítást. Az autóüveg fólia semmilyen karbantartást nem igényelnek. Figyelmet mindössze tisztítási módjuk igényel. A fóliázott üvegeket csiszolószemcséket nem tartalmazó, hagyományos ablaktisztító szerekkel tisztíthatók (mosószeres víz, puha rongy, gumi vízlehúzó). Kerüljük a durva rongyokat, a dörzsiket és az újságpapírt, ezek maradandó sérüléseket tehetnek a fóliában. Az üvegfólia feleslegessé válása esetén az üvegfelületről sérülésmentesem eltávolítható, melyet szakműhelyünkben természetesen elvállalunk. A szakszerűen ragasztott fólia kritikus időszaka – a sérülések szempontjából – kültéri hőmérséklettől függően az első 2-5 nap, mely időszakban az autóüveg fóliát húzó- nyomó igénybevétel nem érheti, a ragasztóanyag kötése miatt. Ebben az időszakban autók esetén az ablakokat lehúzni, tisztítani nem szabad.

Autóüveg fólia eltávolítása szakemberrel

Manapság egyre több ember dönt az autóüveg fólia felhelyezése mellett, nem véletlenül, hiszen maguknak a fóliáknak számtalan előnyük van. Előfordulhat, hogy bizonyos helyzetek megkövetelik az autóüveg fólia eltávolítását, ilyenkor pedig a gépjárműtulajdonos nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy ehhez szakemberre van szüksége.

A gépjárműtulajdonosok jelentős része azt gondolná, hogy az autóüveg fólia eltávolítása egy rendkívül egyszerű művelet, amihez teljesen felesleges hozzáértő közreműködését kérniük. Valójában ezt nem lehet a véletlenre bízni, ugyanis az autóüveg sérülékeny, könnyedén megkarcolódik. Laikusként olyan sérülést lehet okozni a felületen, aminek javíttatása komoly összegekbe kerül, tehát a szakember által kivitelezett autóüveg fólia eltávolításával spórolhat is, hiszen ennek köszönhetően nem kell semmilyen plusz helyreállítási költséggel számolni.

Ne cselekedjen elhamarkodottan, kerülje el a felesleges kiadásokat, bízza profikra az autóüveg fólia eltávolítását! Szolgáltatásunk igénybevételéhez keressen bennünket bizalommal elérhetőségeinken!

Autófóliázáshoz műbizonylat

Praktikus SkyFol okmányok. Nyugodtan bízza rá autóját a SkyFol Telepítői Hálózat szerződött és oklevéllel rendelkező tagjaira, akik az üvegfólia ipar elismert és tanult szakemberei. 

A SkyFol Shark autófóliák rendelkeznek a Közlekedési Hatóság Engedélyével, melyről igazolást, hologrammal ellátott, egyedileg sorszámozott Műbizonylat formájában vehetnek át.


Leave a Reply