Lejárt okmányok érvényességének meghosszabbítása

12. §

(1) A magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos,

a) 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vagy

b) 2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró hivatalos okmány, ideértve a  forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi időt is – a  13.  § (1)  bekezdése szerinti okmány kivételével – 2022. június 30. napjáig érvényes.

(2) Az  e  törvény szerinti új érvényességi időt a  nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az  okmányon nem kell feltüntetni.

(3) Az  (1)  bekezdés szerint meghosszabbított érvényességi idő nem akadálya az  okmány (1)  bekezdés szerinti érvényességi időt megelőző cseréjének.

Leave a Reply