LEJÁRT OKMÁNY – VESZÉLYHELYZET

Közismert, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró gépjármű-forgalmi engedélyek érvényessége a veszélyhelyzet végét követő 60 napig érvényesek maradnak. Sokan hallottak azonban olyan híreket is, miszerint ennek ellenére, ha valaki baleset résztvevője lesz, ne számítson arra, hogy a kötelező felelősségbiztosító fizet majd. A városi legendák szerint ugyanis a lejárt érvényességre hivatkozva a biztosítók nem fizetik majd meg a károkat. Nézzük meg, hogy igazak-e a fentiek, vagy csak rémhírek? Valóban előfordul ilyen? Ha igen, valóban megtehetik a biztosítótársaságok, vagy jogilag nem lesz helytálló az ilyen hivatkozás?

Forrás: https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/lejart-okmanyok-veszhelyzet/

Érvényesség

A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok.  a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek. Ebbe beletartozik különösen a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi ideje.

A veszélyhelyzet előreláthatólag szeptember közepéig áll fenn, a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napig.  Mindenképpen figyelemmel kell kísérni a veszélyhelyzet tényleges megszüntetését. Hiszen fennáll a lehetősége annak, hogy a veszélyhelyzet megszüntetésére ezt az időpontot megelőzően is sor kerülhessen.

A jogszabály tehát a veszélyhelyzet megszűnéséhez köti az érvényességet. Oly módon, hogy a veszélyhelyzet végét követő 60 napig érvényesnek minősül az az okmány is, aminek időközben lejárt volna az érvényessége. Így új érvényességi időt a nyilvántartásba nem kell bejegyezni és az okmányon nem kell feltüntetni.

Lejárt okmány – fizet a biztosító?

Ez azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt és azt követő 60 napig az okmányok érvényesek. Azokat a hagyományos módon érvényes okiratokkal egyenértékűnek kell tekinteni Magyarországon belül, így a biztosító nem tagadhatja meg a kifizetést.

A jármű műszaki állapota azonban független az okmányoktól, és belátható, hogy közlekedésre alkalmatlan, vagy a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztető járművel közlekedni nem lehet megengedett. Ezért teljesen függetlenül attól, hogy van-e érvényes forgalmi engedélye a járműnek, a biztosító érvényesítheti az általa kifizetett összeget az üzembentartóval szemben, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta.

Hangsúlyozni kell, hogy ez tehát nem az okmányoktól függ, hanem a jármű tényleges műszaki állapotától.

Aki szeretné elkerülni a veszélyhelyzetet követően várhatóan megnövekedő forgalmat, természetesen megteheti, hogy már most levizsgáztatja az autót. Jogilag azonban ennek elmaradása esetén az okmány érvényes, a biztosító helytállási kötelezettsége pedig fennáll.

Leave a Reply